مهندسی سخت افزار

مهندسی-سخت-افزار

مهندسی سخت افزار

مجموعه کارشناسان این بخش با اتکاء به تجربیات ارزشمند بدست آمده در طی پروژه های گوناگون از

جمله طراحی ، نصب ، راه اندازی و تعمیر و نگهداری سیستمهای بزرگ ، سیستمهای متوسط   و

سیستمهای کوچک و همچنین  شبکه های کامپیوتری   و استفاده از  کادر  مجهز و کارآمد شرکت ،

اکنون از تخصص ،تجربه و اعتماد به نفس ارزنده ای در انجام پروژه های جدید بهره می برند

 IBM-IBM AS/400-PC-LAN-MAN-WMAN


Net working

 طراحی ، نصب و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری در ابعاد

 PAN , LAN, CAN, MAN,WAN

تست کابل کشی شبکه

 UTP
بهینه سازی و رفع اشکالات شبکه های موجود تامین و نگهداری شبکه و سخت افزاری کامپیوتری

Hardware Design

طراحی و سفارش قطعات کامپیوتری بر حسب نیاز مشتریان