مهندسی نرم افزار

مهندسی-نرم-افزار

مهندسی نرم افزار

مهندسی  نرم افزار با هدف حمایت از بخش های دیگر در مدیریت و نگهداری سیستمها و شبکه

های کامپیوتری آغاز به کار کرده و امروزه آماده اند تا با نهایت قدرت و توانایی در زمینه های زیر که هر

یک نیاز اساسی در دنیای امروز صنعت انفورماتیک می باشند ، کارایی و توانمندی خود را به نمایش

بگذارند

Network  Security

 مشاوره ، طراحی و پیاده سازی امنیت شبکه

 System Administration

 مدیریت سیستم عامل های
Windows ( 9x NT,2000,XP(32,64),2003,2008,ISA Server, Microsoft Center System Control, Mail Server) Fax Server

پیاده سازی پروتکلهای ارتباطی برای تجهیزات خاص